KANSLIETS SIDA 2020

Svenska Folksportförbundet
         
Haråsvägen 80
438 54 Hindås
Tfn:       +46(0)704-67 67 19

E-mail:   sff@sff- folksport.se                                                                                                                         TECKENFÖRKLARINGAR:

L       = Vandringen är godkänd för Lilla Klassiker.
S       = Vandringen är godkänd för Stora Klassiker.

(K*)  = Vandringen är kvalitetssäkrad av SFF.