Föreningsbildade

Under den rådande Coronapandemin har vi märkt ett stort och utökat intresse for vandring i alla dess former. Vi i SFF har stor kunskap om vandringsrelaterade frågor och hjälper er mer än gärna om ni t. ex. vill starta upp en vandrarförening, ha råd vid genomförande av vandringsarrangemang eller att vi kommer ut till er och deltar på vandrarträffar eller årsmöten.

För ytterligare information kan ni kontakta någon i SFFs styrelse