Välkommen till Svenska Folksportförbundet´s hemsida.
Webmaster: sff@sff-folksport.se
Välkommen till vår webbsida
01-jun
Ändringar
Juni
03-maj
Ändringar
Maj
21-mar
Ändringar
April
Maj
Juli
Hemsidan uppdaterad för hela 2022
15-feb
Ändringar
Februari
13-feb
Ändringar
Årsmöte 2022
07-feb
Ändringar
Februari
01-jan
Ändringar
Permanentvandring och Rundvandring uppdaterad för hela 2022
Hemsidan är uppdaterad till och med februari 2022
SFF´s Aktivitetskalender 2021 finns att köpa, kr. 30,- plus porto. 
Beställas hos materialförvaltare på e-post:
sff@sff-folksport.se