Svenska Folksportförbundet erbjuder följande vandringar

Föreningsarrangerade vandringar

Årliga eller oftare återkommande arrangemang (t. ex. varje vecka) finns upptagna i SFF:s aktivitetskalender i tryckt form och på här på hemsidan. Alla vandringar har olika namn och utmärkelser t. ex. Linnémarschen som arrangeras i Borås varje år i April. Den här typen av vandringar har oftast olika distanser och flexibel starttid inom ett givet intervall. Enda kravet är att du fullföljer den distans du valt inom tiden arrangören satt som sluttid.

Distanserna är som regel från 5 km upp till 40 km, men det finns även några längre. De flesta vandringar arrangeras över en dag, men det finns även kvällsvandringar och flerdagarsvandringar.

Se årets vandringar i kalendern.

Permanenta vandringar

Dessa vandringar sker på en fast bana som underhålls av kommun eller förening. Här finns ofta historiska och kulturella sevärdheter utmärkta längs banan. Det finns också möjligheter att erhålla stämplar och utmärkelser för vandrade kilometer och arrangemang.

De permanenta vandringarna finns här i kalendern.

Rundvandringar

Detta är en vandringsform som arrangeras av en enskild förening (t ex Göteborgstolvan som arrangeras av föreningen Gånge Rolf). Vandringen är öppen hela året och baseras på permanenta banor på 10 eller 5 km. Vandringarna noteras i ett speciellt kort som sedan förs över till ordinarie IVV-kort.

Rundvandringarna finns här i kalendern.