Utmärkelser

SFF:s aktiviteter är uppbyggda på IVV:s premieringssystem. Systemet är enkelt uppbyggt och är detsamma för alla IVV:s medlemsländer så att du kan samla stämplar i t. ex. Österrike, USA och Japan såväl som i Sverige. Stämplarna är utformade på samma sätt och skiljs endast åt av nationell bokstav och vandringens namn. Stämplarna samlas i speciella kort som efterhand byts mot märken och diplom i stigande valörer. I ett gult kort stämplas vandrade kilometer, i ett rött kort ges en stämpel för varje arrangemang.

SFF:s egna utmärkelser

Inom SFF kan du erhålla Stora Klassiker och Lilla Klassiker. Den stora klassikern erhålls efter genomförda tvådagarsvandringar om 50 km totalt och den lilla omfattar endagarsvandringar om minst 10 km.

Kostnader

Utöver vandringens startavgift tillkommer ingen extra kostnad för att få de olika korten stämplade. I kostnaden för respektive kort ingår utmärkelser i form av diplom, medalj och tygmärke.