CORONA

INFORMATION CORONA!
Med hänvisning till den rådande situationen med coronaviruset uppmanar. SFF-styrelsen till försiktighet vid vandringsarrangemang. Om vandringar genomförs rekommenderas att ni arrangörer bl.a. utsträcker starttiderna till att gälla under längre tid, t.ex. start mellan kl. 08.00-10.00 och att även ha handsprit tillhanda. Sluta inte att vandra, att vandra är hälsosamt. Nu i närtid finns vandringar i Hunnebostrand, Göteborg, Tibro, Sundbyberg, Lyse kyrka och Vänersborg. Dessutom finns det ett antal PV att tillgå för den som så önskar.

Se vår hemsida: www.sff-folksport.se